Imprimare
PDF

Biserica ortodoxă

biserica-ordodoxaÎn 1732, în plină perioadă de absolutism austriac, deloc favorabil românilor, printr-o politică de asuprire naţională , comunitatea românească din Cristian, ajutată de legendarul căpitan şcheian Ilie Birt, ridică o biserică din lemn. Ulterior, în 1795, este înlocuită cu o construcţie din piatră, la stăruinţele vechiului dascăl, devenit între timp preot, Stoica Popovici, sub ctitoria negusto-rului braşovean Nicolae Ciurcu şi a soţiei sale, Despa. Biserica de zid, cu hramul Adormirii Maicii Domnului, este târnosită de episcopul Gherasim Adamovici. Fără a avea anvergura edificiului săsesc similar, biserica este construită după un plan simplu, întâlnit frecvent la aşezămintele religioase ortodoxe din Ţara Bârsei.
Situată în cartierul românesc, pe un teren în formă de L, ce include şi cimitirul, biserica e retrasă de la stradă, constituindu-se dintr-o singură navă, despărţită în: altar, naos, pronaos şi cerdac, deasupra penultimului fiind dispus un podişor, care deschide accesul spre turn.
Structura portantă este realizată din zidărie de cărămidă, cu o grosime apreciabilă, aşezată pe fundaţie şi soclu de piatră. Turnul-clopotniţă, de formă pătrată, are ziduri groase. Pardoseala este din duşumea, fără a păstra lespezi funerare. Faţadele se ordonează clasic, în spiritul popular românesc.
e zidul vestic al podişorului se păstrează o inscripţie, în limba română, cu litere chirilice, care atestă zugrăvirea ei în 1821, pe cheltuiala preotului. În zilele Împăratului Franciscus şi a arhiereului nostru Vasile Moga s-au zugrăvit biserica Cristianului cu toată cheltuiala părintelui Stoica Popovici: 1821, octomvrie 24. Acelaşi preot Stoica şi soţia sa, Bucura, sunt zugrăviţi în pronaos.
Pictura, care acoperă integral pereţii interiori, este realizată în tonuri de: roşu, galben şi albastru, pentru a sublinia ideea unităţii de neam, de limbă şi credinţă a românilor, şi chiar ca un simbol al unirii naţionale.

Program de vizitare 9-18


Fotografiile reprezintă:
- frescă de la intrare
- pictură interioară
- pisanie de pe pereţii interiori
- interiorul bisericii românești
- descrierea monumentului
- fotografii biserică